Natural Horsemanship

Natural horsemanship практикуват много хора. Има много методики, много похвати, треньорски системи. Дори има много други названия. Общото между тях обаче е разбирането и използването на инстинктите, поведението и езика на коня. Всички те се основават и започват с едно и също: животното трябва да приеме човека за водач на стадото. Защото единственият начин конят да се подчинява и съобразява с някого е този някой да бъде по-високо в йерархията, да е негов лидер. Във всяка Natural horsemanship практика това става като се използва начинът, по който един кон би наложил и отстоявал лидерството си пред друг кон. Следствие от това е възможността за работа, която да доведе до взаимоотношения, изградени на базата на желание за сътрудничество, доверие и партньорство. Всяко едно взаимодействие с коня реално е обучение. Дори когато не го тренирате целенасочено, вие го учите как да се отнася с вас. И това е много важно да не се забравя, независимо какво правите – дали само разпускате с него, дали го почиствате, пасете, радвате му се. А ако конят не съобразява действията си с вас, лидерска ви позиция вече е разклатена и сте поставили основите на един петстотинкилограмов проблем. Затова е много важно да отработите взаимоотношенията си по естествен за коня начин. Когато те са наложени не просто с болка и страх, а са резултат от желанието на коня, получено с целенасочена, разбираема за него работа, може да разчитате, че когато възникне опасна ситуация, той ще се съобрази с вас. Ако е свикнал да ви се доверява, може да очаквате да направи точно това – да ви се довери, вместо да отхвърли всички механични средства за контрол, които човекът е изобретил. Няма как да накарате коня да направи или да не направи нещо, освен ако не го убедите, че за него, точно в този момент това е добре, т.е. той да предпочете да направи или да не направи нещото. За конете „добре” означава безопасност, комфорт – неща които в стадото се осигуряват от лидера. И именно заради това останалите го следват и се съобразяват с него. На някой може да му се пасе или да иска да бъде на определено място, но ако лидерът „каже” друго, той го изпълнява – защото за него е добре да се подчини, тъй като лидерът, с неговите решения и действия, се грижи за оцеляването му. Водачът на стадото налага желанията си по категоричен и винаги, когато е необходимо, твърд начин. Ако, например, някой влезе неканен в личното му пространство, той ще го предупреди, че прави грешка. Ако не последва желаната реакция, ще демонстрира агресивност, ако и това няма резултат, ще последва атака. Конят не познава други взаимоотношения, освен стадните. Затова, когато сте с него, е важно да помните, че от негова гледна точка сте стадо. И още по-важно е в това стадо от двама вие да сте лидерът. Така конят ще ви се доверява и ще се съобразява с вас, защото му давате чувството за безопасност и комфорт. И ще може да изисквате от него определено поведение и действия. Начинът, по който печелите (или отстоявате) лидерската си позиция, трябва да бъде същият, по който конят-водач би действал. И нека използваме по-горния пример: ако конят нарушава личното ви пространство, бута ви и е готов да мине през вас, трябва категорично и твърдо (винаги когато е необходимо) да го накарате да се съобрази с вас. Разбира се не става дума за побой над животното, нито за каквато и да било форма на малтретиране и жестокост към него. Но когато конят проявява липса на респект, човекът може много лесно да пострада. Така че няма място за колебания, неувереност и криворазбрана любов.

Трябва да има максимална лекота в начина, по който работите с коня, но и толкова твърдост, колкото се налага. В противен случай ще имате кон, в чиито очи той е лидерът.

Човекът, естествено може да принуди коня на подчинение и с други средства. Но без елемента на лидерство-респект-доверие, безопасността му ще е под въпрос във всеки един момент, когато конят се почувства застрашен (или дори, когато просто не му се прави каквото се иска от него). Тогава той ще е длъжен да опита да се спаси сам. Не защото е „проклет” или „неподчинен” или „див”, а защото вие не сте негов лидер и той нито ви има доверие, че ще се погрижите за безопасността му, нито е мотивиран да се съобрази с вашите желания. И борбата кон-човек ще започне.

За да спечелим доверието на коня, както всеки би искал, най-напред той трябва да има респект към нас. Без респект няма доверие, а без лидерство няма респект.

Затова е изключително важно да имате средство, с което да убедите коня да ви приеме за лидер, да се съобразява с вас и да ви има доверие. Само така може да разчитате, че той няма да вземе нещата в свои ръце и да застраши безопасността ви.

А това средство може да бъде само такова, каквото конят разбира, което му е присъщо. За човека това средство са естествените (за коня) взаимоотношения. И той трябва да ги използва, за да има удоволствие, лекота и безопасност в работата си с коня – независимо дали под седло или от земя. В „Адгор“ ние го наричаме практически Horsеmanship, (Practical Horsеmanship), заради практическото приложение, което тази методика има, независимо от дисциплината, за която конят се използва.

Това важи за всички коне. Няма значение каква порода са, дали са кобили, кастрати, жребци, млади или стари. Няма значение дали се използват за прескачане, надбягвания, обездка, уестърн дисциплини, ендюрънс, туристическа езда, полска работа или изобщо не се използват.

Затова в конна база „Адгор” работата с конете е изградена на основата на естествените взаимоотношения с тях. И всеки, който има желание да се научи да прилага методиката ни, за да подсигури безопасността и удоволствието си, когато е около конете, е добре дошъл.

Return to Top