Езда за деца

Ако детето ви все повтаря „Мамо, искам конче!” или ви дърпа за ръкава: „Тате, тате, хайде дий конче!” и сочи понитата в парка, или ако вие искате то да се занимава с някаква физическа активност и в същото време да е на въздух, да го измъкнете от градската среда и да му дадете допир с природата, може би си струва да го послушате (или да послушате себе си). Ездата за малки деца (до 7 години) всъщност е кратка разходка, обикновено на ходом. Ако е достатъчно стабилно, то може да излезе на „истинска” езда по поляните наоколо, където неговият кон ще се води от коня на инструктора (вижте как става това в „Езда за начинаещи”). Но, ако детенцето е много мъничко, или много нестабилно, може конят да бъде воден от ръка от инструктора, а родителят (или служител на „Адгор”) да го придържа. Или да излезе на разходка, седнало в скута на някой от инструкторите. Децата над 7 години най-вероятно биха могли да започнат „истинското“ обучение (вижте как става това в „Езда за начинаещи“), а ако вече са яздили, толкова по добре. Ако имат добър и независим седеж и инструкторът прецени, може да започне обучението за управление на коня и постепенно да напредва в ездата и „horsemanship” според неговите индивидуални възможности. Най–общо казано, повечето деца над 7 години спокойно могат да се възползват от всичко, което предлагаме в конна база „Адгор“, но това зависи най-вече от самото дете, от неговата физическа форма и желание. Макар да нямаме понита, конете в конна база „Адгор” са добре обучени, спокойни и с доверие към човека, което е важен фактор за безопасността, особено на децата.

В конната база предлагаме токи за езда и насърчаваме хората да ги използват.

Разбира се можете да дойдете предварително, за да видите на място всичко, преди да ни поверите детето си.

Важна информация

Return to Top