Работа от земя

Ако конят ви няма респект към вас, няма да имате и неговото внимание. Без вниманието му няма да имате и контрол. Без контрол излагате живота и здравето си на риск.
Работата от земя е първото средство, с което затвърждавате лидерската си позиция, т.е. получавате неговия респект и внимание и установявате контрол.
Ако тези неща не са налице от земя, ситуацията обикновено няма да се подобри, когато се качите отгоре му. Всъщност често става обратното, т.е. по-лошо. Затова работата от земя е много важна за подготовката на коня, т.е. за безопасността и удоволствието на ездата. Колкото повече неща научим коня да прави от земя, толкова по лесно става, когато се качим и поискаме да ги прави с ездач на гърба си. От друга страна тя е много силно средство, чрез което обучаващият се да опознае конете, тяхната психология, поведение и начин на мислене на животни, обединени в стадото, за да оцелеят в свят, населен с хищници. Това е така, защото обучението от земя изисква адекватна двупосочна комуникация. Конете я владеят по рождение, докато ние трябва да я научим. Трябва да знаем как, използвайки техния език, да получим каквото искаме, т.е. да действаме така, че конете да изберат да ни го дадат. Нашите действия трябва да бъдат точни и навременни. А за тази цел трябва да умеем да „разчитаме” конете правилно - да ги познаваме - и да научим тялото си да „говори” правилно, защото техният език е предимно език на тялото. Работата от земя може да бъде и спасително средство, ако по време на езда нещо се обърка. Конете са големи и силни животни – те имат своите мисли, чувства, страхове, инстинкти. Трябва да се вземе под внимание тяхната хиперчувствителност и сензитивност. Промените в заобикалящата ги среда, движенията и звуците, които те чуват и усещат, много често не са забелязани от човека. Те имат своите реакции, които не винаги са най-желаните от техните ездачи. (Редно е да не ги виним за това, а да се научим да следим и разбираме езика и поведението на коня и своевременно да реагираме, вдъхвайки му увереност с подходящи упражнения от земя и седло). Имайки това средство, винаги можете да прекратите ездата и да се върнете към основата – да върнете респекта, вниманието и контрола върху коня си. Да върнете ситуацията към вашето лидерство, използвайки работата от земя.

Тя по своята същност е елемент от обучението, което използва естествените взаимоотношения с конете (т.нар. Natural horsemanship). Именно защото се основава на неща, които са естествени за тях:
- фактът, че в техните взаимоотношения винаги има лидер, на когото се доверяват
- лидерът може да изиска от тях съответно поведение Какво получавате:
Обучавайки се на работа от земя, ще имате:
- средство за проверка, тренировка и корекция на коня
- средство за установяване на лидерската ви позиция
- средство за опознаване на коня

Също така при правилна работа от земя учим коня да използва мислещата, а не реагиращата част на мозъка си, което допринася за по-безопасна и приятна езда.

В конна база „Адгор“ не допускаме да се язди кон, който използва често реагиращата част на мозъка си. Партньорството, което може да изградите с коня, работейки от земя, може да стигне до там, че да се забавлявате с него, без да е необходимо използването на оглавник и въже (работа offline), което е пряко свързано с ездата без юзда. Тогава вече знаете, че имате един много добър партньор, готов да ви последва навсякъде.

Return to Top