Езда за начинаещи

Искате да се докоснете до тези прекрасни животни, искате да усетите вятъра, да осъществите отдавнашна мечта, да… просто искате да яздите. Вълнуват ви много въпроси, даже може да имате притеснения, несигурност. Може да се колебаете дали това е за вас, дали ще се справите, не е ли вече късно да се учите. А може дори да ви е страх от конете.
Вижте какво предлага на начинаещите ездачи конна база „Адгор” и, ако имате още въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. „Начинаещ” е всеки, който никога не се е качвал на кон. Но също и всеки, който още няма добър баланс и стабилен, независим седеж върху коня, няма затвърдени основни умения за управлението му – на първо място да може да го спре, да го подкара в желания ход и да задържи този ход, да сменя посоката, да спазва дистанция.

Етапи
Обучението минава през няколко различни етапа. Готовността на ездача да мине на следващия етап се преценява от инструктора.Едновременно с ездата ще научите и много за конете, за психологията, за поведението им, ще започнете да ги „познавате”.

Изграждане на баланс и стабилен независим седеж върху коня
Усвоява се правилен седеж: за какво служат и какво да правят краката, таза, кръста, гръбнака, врата, главата. Развива се усещането за ритъм, синхрон и правилна реакция на тялото към движението (и промяната в движението) на коня.
На този етап учещият се използва ръцете си, за да се придържа за седлото. Приключва, когато ездачът може на ходом, тръс (манежен и облекчен) и галоп да не се придържа с ръце за седлото.
Провежда се навън, сред природата.
Учещият се НЕ управлява коня си. Независимост на ръцете от движението на останалата част от тялото
Ездачът усвоява умението да не движи прекомерно ръцете си и да използва краката и позицията на тялото си, за да подсигури своята стабилност. Този етап надгражда предишния, като ръцете са свободни и на правилното място или държат поводите, които са много дълги и висят свободно. Целта е да не може грешка на учещият се да повлияе на коня.
Приключва, когато на ходом, тръс (манежен и облекчен) и галоп, при тръгване и спиране ездачът държи ръцете си стабилни, на място и без излишни движения.
Провежда се навън, сред природата.
Учещият се НЕ управлява коня си.

Основни умения за управление на коня
Ездачът се учи да използва поводите, краката и тежестта на тялото си, за да управлява коня.
Приключва, когато учещият се умее:
- да му задава желания ход и направление и да го задържа
- да спира коня си от ходом, тръс (манежен и облекчен) и галоп
- да спазва дистанция с другите коне
- да не използва устата на коня за дръжки
Провежда се навън, сред природата и/или на манежа.
Учещият се управлява сам коня си.

Как „учещият се не управлява коня си”, а в същото време ездата се „провежда навън, сред природата”?
Докато начинаещият ездач няма добра и сигурна стойка, той трябва да се придържа за седлото и не би могъл да използва ръцете си, за да управлява коня. Докато ръцете му не са достатъчно неподвижни, стабилни и независими, не може да използва поводите без да има риск при загуба на баланс, да се хване за поводите и да „увисне” в устата на коня.

Затова той не държи поводите и неговият кон се управлява от инструктора.
Ученикът и инструкторът яздят един до друг, като инструкторският кон е малко по-напред. За рога на седлото му е закрепено въже, с което е вързан конят на ученика: така инструкторът може да направлява хода му и при нужда да го промени (или спре) изключително бързо. „Прикрепването” на коня на учещия се към рога на седлото дава на инструктора допълнителен контрол върху него, респективно повече сигурност за самия учещ се. Това дава възможност на начинаещия да се концентрира върху баланса и стойката си и да ги развива върху разнообразен терен, в различни направления.

Защо не се започва с кордиране на манежа?
Считаме, че воденето от коня е по-безопасно за ученика, защото инструкторът има много по-голям и по-бърз контрол върху коня на начинаещия. От друга страна от неравния терен и различните, невинаги равномерни конски крачки, тялото му много скоро започва инстинктивно да реагира на движението на коня.

Каква е продължителността на едно занимание?
Това зависи от желанието ви. Обикновено се започва с половин или едночасови тренировки, за да не бъде прекомерно натоварването, което не е само физическо. Много скоро ще сте в състояние да правите и по-продължителни езди.

Колко време отнема?
На този въпрос няма отговор. Всеки напредва със свой темп.

За кого е подходящо?
Практически за всеки, който има желание. То е по-важно от годините или физическата подготовка. Но за малките деца има и някои разлики (вижте „Езда за деца”). Ако имате притеснение или дори страх от конете, работата от земя е средство, което ще помогне да разберете коня и да комуникирате с него. Така ще отпадне и притеснението и страха, защото те обикновено са породени или от непознаване, или от предишен опит.

В конната база предлагаме токи за езда и насърчаваме хората да ги използват.

Return to Top