Комплексна обучителна програма “АДГОР 3”

КУРС ПО ПРЕЦИЗНА ЕЗДА И РАБОТА С КОНЯ - Ниво 3

Преговорна част
(2 астрономически часа)
Проверка на усвоените знания и умения от Комплексна обучителна програма „АДГОР 2”

I. ТЕОРЕТИЧЕСКА ЧАСТ
(3 астрономически часа)

Теорията зад практическите упражнения:
1. Защо и как се правят практическите упражнения?
2. Какви коригиращи действия се предприемат? Защо?

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Фина работа от земя
(35 часа+ 4 безплатни)

1. Кръг със смяна на посоката и пасивен водач (в тръс и галоп)
2. Водене на коня до човека на ходом и тръс от двете му страни
3. Ролбек от земя водейки коня
4. Странично движение без преграда пред коня
5. “Серпентина“ - напред
6. “С”- патерн в галоп
7. Огъвкавяване в кръг чрез стреме/стик и смяна на посоката
8. Заден ход в кръг и серпентина
9. Дисенсатайзинг - върху винил, през ленти и др.
10. Дисенсатайзинг в движение с плашещ предмет и топка
11. Работа от земя в труден терен извън манежа
12. Качване и слизане от каравана
Фина приложна езда
(80 часа + 4 безплатни)

Всички упражнения се правят с шпори. Акцентът е върху лекотата на подчинеността на коня и на действията на ездача
1. Събиране на коня във всички алюри – на манеж и извън него
2. Контрол върху зоните на коня
a) Зона 2 - рамото вътре, рамото вън - със събиране: на манеж и извън него
б) Ролбек - с галоп
в) Спин
г) Зона 3 - страничен ход (с огънат врат и с прав врат, със събиране): на манеж и извън него, без преграда пред коня
д) Зона 4 - преместване (пълен кръг) с прав врат със събиране: на манеж и извън него.
3. Права със задницата вътре - на ходом
4. Комбинирани упражнения със събиране на коня
а) Движение в кръг назад - със събиране: на манеж и извън него
б) Изпълнение на кръгове, детелини, квадрат с диагонал във всички алюри- със събиране
в) Изпълнение на осмици и серпентини, (напред и назад): на манеж и извън него със събиране
г) Изпълнение на маргарита - тръс и галоп
5. Събрано тръгване в галоп
6. Смяна на галоп
7. Прескачане на препятствия от 60 см. със седло и до 60 см. без седло
8. Езда на оглавник - във всички алюри на манеж и извън него, контрол на всички зони на ходом
9. Езда без седло - с отпуснат повод във всички алюри на манеж и извън него, контрол на всички зони на ходом и тръс със събиране (където е подходящо.)

УСЛОВИЯ
Цени
- Курс 4800 лв.
- Такса за полагане на изпит 250 лв.
- Допълнителни часове 40 лв./час
Всички посочени цени са без ДДС.

Изпит
Успешно завършилите курса полагат изпит пред Изпитна комисия от най-малко двама Инструктори. При необходимост от допълнителни часове по теория или някой от практическите модули, същите се заплащат допълнително на преференциални цени от 40 лв./час.

Заплащане
Заплащането на таксата за курса е допустимо на три вноски.
1-ва вноска - 2440 (две хилади) лева, се заплаща преди започването на курса
2-ра вноска - 1320 (хиляда и сто) лева, се заплаща до изтичане на първия месец от програмата
3-та вноска - 1040 (осемстотин и шейсет) лева, се заплаща до изтичане на втория месец от програмата.
При заплащане на таксата еднократно в пълен размер, ползвате 5 % отстъпка.

Общи
Предложеният обучителен курс е с насоченост към приложната и „Western” езда и не включва спортни дисциплини като обездка, прескачане на препятствия и гладки бягания.
Усвоените умения и знания са строго индивидуални и субективни и зависят в голяма степен от личните възможности - физически и мотивационни на курсистите.

Продължителност
Курсът е с продължителност 6 месеца, при интензивност на посещенията три пъти седмично. Занятията се провеждат в дните сряда, четвъртък и петък с продължителност 2 астрономически часа на посещение.
При необходимост броят на посещенията и тяхната продължителност могат да бъдат допълнително договорени. За договорени и пропуснати повече от три посещения същите се заплащат допълнително.

Приложение
Издържалите успешно изпита получават „Удостоверение за завършен „Курс по Прецизна Езда и Работа с Коня” и „Удостоверение за умения за езда и работа с коня по стандартите на Конна база „Адгор” – 1 звезда” и могат да продължат обучението си в треньорските програми, предлагани от Конна база „Адгор” или в други обучителни центрове. Завършилите Комплексна обучителна програма „АДГОР 3” имат възможност да работят като Инструктори по езда в Конна база „Адгор”.

Бонус
- Безплатни 8 (осем) часа езда или работа с коня.
- 5 % отстъпка при заплащане на таксата еднократно в пълен размер.

* Конна база „Адгор” си запазва правото да променя условията на програмата без предварително предупреждение.

Return to Top