Комплексна обучителна програма „АДГОР 2”

КУРС ПО ПРИЛОЖНА ЕЗДА И РАБОТА С КОНЯ - Ниво 2

Преговорна част
(1 астрономически час)

Проверка на усвоените знания и умения от Комплексна обучителна програма „АДГОР 1”

I. ТЕОРЕТИЧЕСКА ЧАСТ
(3 астрономически часа)

1. Важни моменти от поведението на човека при работа с коня: Подход и начини на поведение при работа от земя и от седло; Тайминг
2. Средства и начини на работа с различни коне: Набюдателност; Анализ; Диференциран подход спрямо характера на различните животни
3. Моменти от психологическото състояние на човека, в които е недопустима работа с коня, както от земя, така и от седло: Нервност; Психологическа претовареност; Напрежение; Страх
4. Предимства и недостатъци на ездата на оглавник и бозал

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Начални стъпки на фината работа от земя
(31 часа+ 4 безплатни)

1. Дисенсатайзинг - приучаване към неприятен, стряскащ или плашещ звук, допир, предмет
2. Контрол на зоните на коня със стик, въже и ръка
a) Зона 1 – отдалечаване и приближаване на коня без местене на водача
б) Зона 4 – преместване с минимален контакт (пълен кръг)
в) Зона 2 – преместване с минимален контакт (пълен кръг)
г) Зона 3 – странично движение в двете посоки с преграда пред коня
3. Кръг и напред с изключване на задницата
4. Кордиране с респект с изключване на задницата - в галоп
5. Кордиране с респект, с местене на рамената (ролбек) – в галоп
6. Водене на коня зад човека в тръс
7. Контрол на скороста на коня в кръг
8. Прескачане на малко препятствие в двете посоки на движение
9. Кръг с пасивен водач
10. Дисенсатайзинг в движение

Начални стъпки на фината приложна езда
(66 часа + 4 безплатни)

1. Подчиненост и лекота при тръгване и спиране на коня
2. Поддържане на равномерен темп и посока с отпуснат повод във всичките алюри
3. Тръгване на правилен галоп в кръг
4. Събиране на коня в ходом, тръс и галоп
5. Преход от тръс и галоп в събран ходом
6. Лекота на контрол върху зоните на коня
а) Зона 2 – преместване на стъпки, рамото вътре, рамото вън
б) Зона 3 – страничен ход (с огънат и прав врат), с преграда пред коня
в) Зона 4 – преместване с прав врат с преграда пред коня
7. Комбинирани упражнения
а) Движение в кръг - лекота на поддържане и на промяна на траекторията
б) Изпълнение на “Квадрат с диагонали” – в галоп
в) Изпълнение на “Детелина” - в галоп
г) Изпълнение на “Осмици” и “Серпентина” в тръс
8. Запознаване с прескачането на препятствия до 60 см. при езда със седло
9. Запознаване с ездата на оглавник – тръгване, спиране, странично огъване на врата, заден ход, изключване на задницата с огънат врат, поддържане на кръг и права линия до тръс
10. Начални умения на езда без седло - тръгване, спиране (на един и на два повода), стабилност и баланс на ездача до тръс в кръг и права

УСЛОВИЯ
Цени
- Курс 4000 лв.
- Такса за полагане на изпит 200 лв.
- Допълнителни чсове 40 лв./час
Всички посочени цени са без ДДС

Изпит
Успешно завършилите курса полагат изпит пред Изпитна комисия от най-малко двама Инструктори. При необходимост от допълнителни часове по теория или някой от практическите модули, същите се заплащат допълнително на преференциални цени от 40 лв./час

Заплащане
Заплащането на таксата за курса е допустимо на три вноски:
1-ва вноска – 2080 (хиляда и седемстотин) лева, се заплаща преди започването на курса,
2-ра вноска – 1080 (деветстотин) лева, се заплаща до изтичане на първия месец от програмата,
3-та вноска – 840 (седемстотин) лева, се заплаща до изтичане на втория месец от програмата.

При заплащане на таксата еднократно в пълен размер, ползвате 5 % отстъпка.

Общи
Предложеният обучителен курс е с насоченост към приложната и „Western” езда и не включва спортни дисциплини като обездка, прескачане на препятствия и гладки бягания. Усвоените умения и знания са строго индивидуални и субективни и зависят в голяма степен от личните възможности - физически и мотивационни на курсистите.

Продължителност
Курсът е с продължителност 6 месеца, при интензивност на посещенията три пъти седмично. Занятията се провеждат в дните сряда, четвъртък и петък с продължителност 2 астрономически часа на посещение. При необходимост броят на посещенията и тяхната продължителност могат да бъдат допълнително договорени. За договорени и пропуснати повече от три посещения, същите се заплащат допълнително.

Приложение
Издържалите успешно изпита получават Удостоверение за завършен „Курс по Приложна Езда и Работа с Коня” и могат да продължат обучението си в следващите нива, предлагани от Конна база „Адгор” или в други обучителни центрове. Завършилите Комплексна обучителна програма „АДГОР 3” имат възможност да работят като Инструктори по езда в Конна база „Адгор”.

Бонус
- Безплатни 8 (осем) часа езда или работа с коня.
- 5 % отстъпка при заплащане на таксата еднократно в пълен размер.

* Конна база „Адгор” си запазва правото да променя условията на програмата без предварително предупреждение.

Return to Top